فیلتر محصولات

نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 12 15
نمایش :
 • 39
  39
  40
  40
  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45

  کفش کوهنوردی قارتال مدل ساوالان یکی از بهترین گزینه ها برای برنامه های کوهنوردی در زمستان می باشد .

  انتخاب سایز مناسب :
  باتوجه به اینکه کفش کوهنوردی باید 1 سایز بزرگتر انتخاب شود پس هر سایزی که همیشه داخل شهر میپوشید باید 1 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  در صورتی که بین دو سایز هستید باید 1.5 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  مثال :
  درصورتی که کفش شهری شما 43 هست سایز 44 باید انتخاب کنید .
  درصورتی که سایز شهری شما 43.5 هست سایز 45 باید انتخاب کنید .
  توجه :
  منظور از سایز شهری فقط سایز کفش های کتونی و اسپورت می باشد و به هیچ عنوان سایز کفش رسمی و مجلسی رو نباید مد نظر قرار بدید .

 • 39
  39
  40
  40
  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45

  کفش کوهنوردی قارتال مدل ساوالان یکی از بهترین گزینه ها برای برنامه های کوهنوردی در زمستان می باشد .

  انتخاب سایز مناسب :
  باتوجه به اینکه کفش کوهنوردی باید 1 سایز بزرگتر انتخاب شود پس هر سایزی که همیشه داخل شهر میپوشید باید 1 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  در صورتی که بین دو سایز هستید باید 1.5 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  مثال :
  درصورتی که کفش شهری شما 43 هست سایز 44 باید انتخاب کنید .
  درصورتی که سایز شهری شما 43.5 هست سایز 45 باید انتخاب کنید .
  توجه :
  منظور از سایز شهری فقط سایز کفش های کتونی و اسپورت می باشد و به هیچ عنوان سایز کفش رسمی و مجلسی رو نباید مد نظر قرار بدید .

 • 39
  39
  40
  40
  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45
  46
  46

  کفش کوهنوردی قارتال مدل سهند یکی از بهترین گزینه ها برای برنامه های کوهنوردی در سه فصل می باشد.
  انتخاب سایز مناسب :
  باتوجه به اینکه کفش کوهنوردی باید 1 سایز بزرگتر انتخاب شود پس هر سایزی که همیشه داخل شهر میپوشید باید 1 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  در صورتی که بین دو سایز هستید باید 1.5 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  مثال :
  درصورتی که کفش شهری شما 43 هست سایز 44 باید انتخاب کنید .
  درصورتی که سایز شهری شما 43.5 هست سایز 45 باید انتخاب کنید .
  توجه :
  منظور از سایز شهری فقط سایز کفش های کتونی و اسپورت می باشد و به هیچ عنوان سایز کفش رسمی و مجلسی رو نباید مد نظر قرار بدید .

 • 39
  39
  40
  40
  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45
  46
  46

  کفش کوهنوردی قارتال مدل سهند یکی از بهترین گزینه ها برای برنامه های کوهنوردی در سه فصل می باشد.
  انتخاب سایز مناسب :
  باتوجه به اینکه کفش کوهنوردی باید 1 سایز بزرگتر انتخاب شود پس هر سایزی که همیشه داخل شهر میپوشید باید 1 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  در صورتی که بین دو سایز هستید باید 1.5 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  مثال :
  درصورتی که کفش شهری شما 43 هست سایز 44 باید انتخاب کنید .
  درصورتی که سایز شهری شما 43.5 هست سایز 45 باید انتخاب کنید .
  توجه :
  منظور از سایز شهری فقط سایز کفش های کتونی و اسپورت می باشد و به هیچ عنوان سایز کفش رسمی و مجلسی رو نباید مد نظر قرار بدید .

 • 38
  38
  39
  39
  40
  40
  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45

  کفش کوهنوردی قارتال مدل کمچی یکی از بهترین گزینه ها برای برنامه های کوهنوردی در سه فصل می باشد.
  انتخاب سایز مناسب :
  باتوجه به اینکه کفش کوهنوردی باید 1 سایز بزرگتر انتخاب شود پس هر سایزی که همیشه داخل شهر میپوشید باید 1 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  در صورتی که بین دو سایز هستید باید 1.5 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  مثال :
  درصورتی که کفش شهری شما 43 هست سایز 44 باید انتخاب کنید .
  درصورتی که سایز شهری شما 43.5 هست سایز 45 باید انتخاب کنید .
  توجه :
  منظور از سایز شهری فقط سایز کفش های کتونی و اسپورت می باشد و به هیچ عنوان سایز کفش رسمی و مجلسی رو نباید مد نظر قرار بدید .

 • 38
  38
  39
  39
  40
  40
  41
  41
  42
  42
  43
  43
  44
  44
  45
  45

  کفش کوهنوردی قارتال مدل کمچی یکی از بهترین گزینه ها برای برنامه های کوهنوردی در سه فصل می باشد.
  انتخاب سایز مناسب :
  باتوجه به اینکه کفش کوهنوردی باید 1 سایز بزرگتر انتخاب شود پس هر سایزی که همیشه داخل شهر میپوشید باید 1 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  در صورتی که بین دو سایز هستید باید 1.5 سایز بزرگتر انتخاب کنید .
  مثال :
  درصورتی که کفش شهری شما 43 هست سایز 44 باید انتخاب کنید .
  درصورتی که سایز شهری شما 43.5 هست سایز 45 باید انتخاب کنید .
  توجه :
  منظور از سایز شهری فقط سایز کفش های کتونی و اسپورت می باشد و به هیچ عنوان سایز کفش رسمی و مجلسی رو نباید مد نظر قرار بدید .